YIKIM RUHSATI EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Moloz Nakil Belgesi
 3. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Asbest Yazısı
 4. İski İlişik Kesme Yazısı
 5. İğdaş İlişik Kesme Yazısı
 6. Ayedaş İlişik Kesme Yazısı
 7. Telekom İlişik Kesme Yazısı
 8. Türksat İlişik Kesme Yazısı
 9. Türknet İlişik Kesme Yazısı
 10. Numarataj Yazısı
 11. Ticaret Odası Kaydı
 12. Vergi Levhası (Yeni tarihli)
 13. Gazete Fotokopisi
 14. Taahhütte bulunanın Nüfus ve İkametgah Bilgileri
 15. Şirket İmza Sirküsü
 1. Yüklenici Firmaya Ait Yetki Belgesi
 2. Fenni Mesul Oda Belgesi (İnşaat Mühendisi)
 3. Fenni Mesul Kimlik Fotokopisi
 4. Fenni Mesul İkametgah Belgesi
 5. İş Yeri Hekimi Uzmanı Sertifikası
 6. İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası
 7. İSG Katip Programından Kayıt Belgesi
 8. İşveren İle İş Güvenliği Uzman Arasında Yapılan Sözleşme
 9. Fotograf (Tahta perdeli)
 10. İmar Durumu (1 Yıll Süreli)
 11. Vekaletname
 12. Yıkım Taahhütnameleri
 13. Yıkım Planı ve Süreci
 14. Ağaç Revizyon Belgesi