Yıkım Ruhsatı Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Yıkım ruhsat takibinin başarılı ve sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesi için bir takım evrakların ilgili belediyelere teslim edilmesi ve sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yapabileceğiniz işlemlerle ilgili olarak; belediyelere vermeniz gereken evraklar arasında;

  • Yıkım için ruhsat almanız gerekecektir. Bu ruhsatın sizlere verilmesi için talep dilekçesi,
  • Yıkılacak olan binaya ait tapu,
  • Tapu kayıt örnekleri,
  • Binanın yıkım planı, yıkım şekli, yıkım süresi ve ne zaman yapılacağı bilgisi,
  • Binaya ait detaylı fotoğraflar,
  • Binanın altyapı aboneliklerinin kesimlerine ait belgeler ve bilgiler,
  • Bina yıkım ruhsatı alabilmek için ödenmesi gereken harçların ödendiğine dair makbuzlar,
  • Yıkılacak yapının imar durum belgeleri,
  • UAVT Kodu (Bu kodu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin etmeniz mümkündür.),
  • Binanın boş ve kimse tarafından kullanılmadığına dair evraklar,

bina yıkım ruhsatı için gerekli olan evraklar arasında yer almaktadır. Bu evrakları tamamlamanız ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunmanızla birlikte süreç başarılı bir şekilde ilerleyecek ve süreç tamamlanmış olacaktır.

Yıkım Ruhsat Başvuru Süresi

Yukarıda yer alan evrakların tümü ilgili kurumlara verildikten sonra yapılması gereken işlemler arasında beklemek kalmaktadır. 6 iş günü içerisinde yıkım ruhsatları genel olarak ilgili belediyeler tarafından oluşturulmaktadır. Bu ruhsat düzenlenme tarihinden 60 günlük süre içerisinde ise bina yıkım işlemlerinin mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. 60 günlük süre bazı zamanlarda 30 gün kadar daha uzatılabilmektedir. Ancak süreç bu verilen süre içerisinde mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yıkım Ruhsatı Verilen Ancak Yıkılmayan Binalar Ne Olur?

Yıkım ruhsatı alındıktan sonra belirtilen sürede yıkım işlemi tamamlanmadığı zaman boyunca, binanın yıkımı artık bakanlık tarafından ya da çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından gerçekleşecektir.

Binanın yıkım kararından ya da hakkında düzenlenen rapordan 60 günlük süre içerisinde iptal işlemi için idari mahkemeye başvuru yapmak da mümkün olabilmektedir. Yıkım işlemlerinin mutlaka ruhsatlı ve ruhsatta yazan bilgilere uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ruhsatsız olarak ya da ruhsata aykırı olarak yapılan işlemlerde belediye ya da valilik kanalı ile işlemler durdurulabilmektedir.

Yıkım ruhsat takibi sonucunda Bina YıkımıFabrika YıkımıOkul Yıkımı ve diğer yıkım hizmetleri vermekteyiz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir