Yıkım Müteahhitliğinin Önemi Yıkım müteahhitliği, şehirlerin ve kasabaların yenilenmesi ve modernizasyonu için kritik öneme sahiptir. Eski ve kullanılmayan yapıların güvenli bir şekilde kaldırılması, arazinin yeni ve daha verimli kullanımlar için hazırlanmasına olanak tanır. Ayrıca, tehlike arz eden binaların yıkılması, çevresel ve toplumsal açıdan potansiyel riskleri azaltır. Yıkım Süreci Yıkım süreci, dikkatli planlama ve koordinasyon gerektirir. Genellikle şu adımları içerir: Değerlendirme ve Planlama: Yıkılacak yapı hakkında detaylı bir değerlendirme yapılır. Bu