Kentsel dönüşüm işlemleri, şehir içerisinde bulunan ve bir takım süreçlerden geçebilecek yapılara yapılan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm işlemleri yapılabilmesi için mevcutta olan yapının olası depremlere karşı toprak zemininin ve üzerinde yer alan yapıların risk değerlerinin belirlenmesi, olabilecek depremlerde binaların yıkılması ve yıkılırken çevreye verebileceği zararların hesaplanması, riskli toprak zemini ve riskli yapıların kullanım dışına çıkılarak yerine toprak zemine uygun temelli yapıların yapılması gibi süreçleri kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm işlemleri sayesinde; depremlerde yaşanabilecek

İstanbul Yıkım sürecinde yapılabilecek işlemlerle ilgili olarak mutlaka tüm süreçlere hakim olunması ve dikkatli bir şekilde işlemlerin yapılabiliyor olması gerekmektedir. Günümüzde, hizmet veren firmalara göre firmamız oldukça kaliteli bir şekilde hizmet vermektedir. Verilen hizmetlerde yasal süreçlere her zaman dikkat edilmekte ve işlemler hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Yıkım işlemlerinde yapılacak yıkım işlemleri büyük bir özveri ile sürdürülmekte ve tamamlandıktan sonra müşterilerimize bilgiler verilmektedir. Yıkım süreçleri tamamlandığında elde edilen ürünler kategorilerine göre ayrıştırılmakta