Kentsel dönüşüm işlemleri, şehir içerisinde bulunan ve bir takım süreçlerden geçebilecek yapılara yapılan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm işlemleri yapılabilmesi için mevcutta olan yapının olası depremlere karşı toprak zemininin ve üzerinde yer alan yapıların risk değerlerinin belirlenmesi, olabilecek depremlerde binaların yıkılması ve yıkılırken çevreye verebileceği zararların hesaplanması, riskli toprak zemini ve riskli yapıların kullanım dışına çıkılarak yerine toprak zemine uygun temelli yapıların yapılması gibi süreçleri kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm işlemleri sayesinde; depremlerde yaşanabilecek